Huge Bostäder AB, styrelseLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 18 av 18.
Namn Parti Uppdrag
Anne-Marie Högberg (S) Ordförande
Britt Björneke (V) 1:e vice ordförande
Gunilla Helmerson (M) 2:e vice ordförande
Emil Buskas (S) Ledamot
Leif Nysmed (S) Ledamot
Christofer Sköld (C) Ledamot
Carina Sundström (MP) Ledamot
Lars Björkman (HP) Ledamot
Kennet Bergh (M) Ledamot
Anna Bredin (M) Ledamot
Emil Holmlund (DP) Ledamot
Martin Nigals (SD) Ledamot

Kjell Bertilsson (S) Ersättare
Carina Paulsson Ellert (S) Ersättare
Tomas Henriksson (S) Ersättare
Tora Rosengren (V) Ersättare
Petra Nilsson (L) Ersättare
Rolf Johansson (KD) Ersättare


Sida 1 av 1