Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Felix Byström
Politiskt Parti
E-post
Felix.Bystrom@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Krisledningsnämnd
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden 2022-02-14 - 2022-12-31
Klimat- och stadsmiljönämnden 2021-10-04 - 2022-12-31