Ingen bild
Namn Felix Byström
Politiskt parti (SD)
E-post2 Felix.Bystrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period