Ledamöter i Huddinge kommuns näringslivsberedning

Mandatperiod
Sekreterare Sofie Wadström
Namn Organisation Ort Uppdrag
Daniel Dronjak   (M)      Ordförande  
Patrik Willingstam   (DP)      Vice ordförande  
Annie Östlund   (C)      Ledamot  
Bo Källström   (L)      Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  
Anders Ferbe   (S)      Ledamot  
Britt Björneke   (V)      Ledamot  

Love Bergström   (M)      Ersättare  
Christina Eklund   (M)      Ersättare  
Thomas Schnittger   (KD)      Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Sara Holmgren   (S)      Ersättare  
Michael Hagström   (S)      Ersättare  
Anders Lönroth   (MP)      Ersättare  


1 av 1