Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Erik Tolf
Politiskt Parti
(L)
E-post
erik.tolf@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2022-03-22 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2011-01-01 - 2014-12-31