Ledamöter i (L). Visar ledamot 1 – 27 av 27.
Namn Ort
Anders Jönson
Bo Källström
Carl-Otto Engberg
Cem Delen
Christopher Smith
Erik Tolf
Helena Blomqvist
Lars-Erik Hilldoff
Malin Danielsson
Martin Olsson
Martina Nyman
Mattias Karlsson
Monica Långdahl
Niklas Engberg
Owe Lavin
Per Johansson
Petra Nilsson
Pierre Brill
Roland Gustavsson
Shadi Domat
Simon Alderborn
Svante Hellsing
Thomas Hagsten
Tove Madsen
Vakant
Vibeke Bildt
Viktor Dovresjö


Sida 1 av 1