Ingen bild
Namn Roland Gustavsson
Politiskt parti (L)
   
Uppdrag
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse   2015-04-22 - 2019-04-21
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14