Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Roland Gustavsson
Politiskt Parti
(L)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Tidigare uppdrag Period
Huddinges funktionshinderråd 2022-03-09 - 2022-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2014-10-21 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2006-11-01 - 2010-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse 2015-04-22 - 2019-04-21
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2014-10-21 - 2018-10-14