Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Tove Madsen
Politiskt Parti
(L)
E-post
Tove.Madsen@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Natur- och stadsmiljönämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Tidigare uppdrag Period
Klimat- och stadsmiljönämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2020-06-03 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud 2019-01-01 - 2022-12-31