Natur- och stadsmiljönämnden

Sekreterare: Matilda Vigedal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 26 av 26.
Namn Parti Uppdrag
Henrik Juhlin (C) Ordförande
Anders Lönroth (MP) 1:e vice ordförande
Diana Molinsky (M) 2:e vice ordförande
Alfred Guirguis (S) Ledamot
Judit Wefer (S) Ledamot
Ove Andreassen (S) Ledamot
Yvonne Wahlström (S) Ledamot
Auburn Wayne Terence Daniels (V) Ledamot
Ära Kuchner (M) Ledamot
Tove Madsen (L) Ledamot
Henrik Brun (DP) Ledamot
Ragnar Kåhre (KD) Ledamot
Hans Lissgård (SD) Ledamot

Marcus Karlén (S) Ersättare
Britt Flodetorp (S) Ersättare
Emil Svedberg (S) Ersättare
Gun Lindblad (S) Ersättare
Petter Wigle (C) Ersättare
Carl Nygren (HP) Ersättare
Urban Mattsson (V) Ersättare
Björn Karlsson (M) Ersättare
Heinrich von Fircks (M) Ersättare
Ingvar Rehbinder (M) Ersättare
Theresia Lundgren (M) Ersättare
Monica Långdal (L) Ersättare
Björn Bådner (SD) Ersättare


Sida 1 av 1