Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Ära Kuchner
Politiskt Parti
(M)
E-post
Ara.Kuchner@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Natur- och stadsmiljönämnden
Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Tidigare uppdrag Period
Klimat- och stadsmiljönämnden 2019-01-01 - 2022-12-31