Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott

Sekreterare: Matilda Vigedal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Uppdrag
Henrik Juhlin (C) Ordförande
Anders Lönroth (MP) 1:e vice ordförande
Diana Molinsky (M) 2:e vice ordförande
Alfred Guirguis (S) Ledamot
Henrik Brun (DP) Ledamot

Yvonne Wahlström (S) Ersättare
Carl Nygren (HP) Ersättare
Urban Mattsson (V) Ersättare
Ära Kuchner (M) Ersättare
Ragnar Kåhre (KD) Ersättare


Sida 1 av 1