Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Urban Mattsson
Politiskt Parti
(V)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Natur- och stadsmiljönämnden
Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.