Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Christian Stulen
Politiskt Parti
E-post
Christian.Stulen@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 7 av 7.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Huddinges funktionshinderråd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Krisledningsnämnd
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2021-02-01 - 2023-01-01
Klimat- och stadsmiljönämnden 2021-08-23 - 2022-12-31
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott 2021-09-16 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2022-01-01 - 2022-10-15