Ingen bild
Namn Christian Stulen
Politiskt parti (HP)
E-post2 Christian.Stulen@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämnden, arbetsutskott  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period