Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare: Fredrik Zethraeus

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 16 av 16.
Namn Parti Uppdrag
Sara Heelge Vikmång (S) Ordförande
Tomas Selin (C) Vice ordförande
Christian Stulen (HP) Ledamot
Nujin Alacabek (V) Ledamot
Love Bergström (M) Ledamot
Carl-Otto Engberg (L) Ledamot
Felix Byström (SD) Ledamot
Cecilia Nordin (DP) Närvarorätt
Henrik Juhlin (C) Närvarorätt

Rasmus Lenefors (S) Ersättare
Aza Cheragwandi (S) Ersättare
Annie Östlund (C) Ersättare
Anders Lönroth (MP) Ersättare
Hampus Holmgren (M) Ersättare
Karl Henriksson (KD) Ersättare
Sven Pernils (SD) Ersättare


Sida 1 av 1