Ingen bild
Namn Aza Cheragwandi
Politiskt parti (S)
E-post2 Aza.Cheragwandi@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämnden, arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2017-06-19 - 2018-12-31