KrisledningsnämndLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 14 av 14.
Namn Parti Uppdrag
Sara Heelge Vikmång (S) Ordförande
Tomas Selin (C) Vice ordförande
Christian Stulen (HP) Ledamot
Nujin Alacabek (V) Ledamot
Daniel Dronjak (M) Ledamot
Bo Källström (L) Ledamot
Felix Byström (SD) Ledamot

Rasmus Lenefors (S) Ersättare
Aza Cheragwandi (S) Ersättare
Annie Östlund (C) Ersättare
Anders Lönroth (MP) Ersättare
Love Bergström (M) Ersättare
Karl Henriksson (KD) Ersättare
Sven Pernils (SD) Ersättare


Sida 1 av 1