Förtroendevald

Fotografi av Anders Lönroth
Namn
Anders Lönroth
Politiskt Parti
Telefon
070 198 88 36
E-post
anders.lonroth@mp.se
E-post
Anders.Lonroth@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 14 av 14.
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Krisledningsnämnd
KS klimat- och miljöutskott, kansliberedning
KS klimat- och miljöutskott, ordförandeberedning
Natur- och stadsmiljönämnden
Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott
Natur- och stadsmiljönämndens ordförandeberedning
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 14 av 14.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Klimat- och stadsmiljönämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2018-08-20 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-08-20 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2019-01-01 - 2022-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud 2019-01-01 - 2022-12-31