Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott, ordförandeberedning

Sekreterare: Lena Mittal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 2 av 2.
Namn Parti Uppdrag
Anders Lönroth (MP) Ordförande
Henrik Juhlin (C) 1:e vice ordförande


Sida 1 av 1