Henrik Juhlin
Namn Henrik Juhlin
Politiskt parti (C)
E-post2 henrik.juhlin@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Valberedningen  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2015-12-07 - 2018-10-14
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2015-12-07
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2021-01-01 - 2021-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Kommunstyrelsen   2016-09-12 - 2018-10-31
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31