Förtroendevald

Fotografi av Henrik Juhlin
Namn
Henrik Juhlin
Politiskt Parti
(C)
Telefon
08-535 364 06
E-post
henrik.juhlin@centerpartiet.se
E-post
henrik.juhlin@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
KS klimat- och miljöutskott, ordförandeberedning
Natur- och stadsmiljönämnden
Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott
Natur- och stadsmiljönämndens ordförandeberedning
Stockholm Vatten AB, styrelse
Valberedningen
Valnämnden
Valnämndens arbetsutskott
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 15 av 15.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Demokratiberedningen 2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen 2015-12-07 - 2018-10-14
Demokratiberedningen 2015-03-16 - 2015-12-07
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Kommunstyrelsen 2018-12-17 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2016-09-12 - 2018-10-31
Socialnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31