Ledamöter i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Sofie Wadström
Namn Organisation Ort Uppdrag
Nicholas Nikander   (L)      Ordförande  
Christian Ottosson   (C)      1:e v ordf  
Sara Heelge Vikmång   (S)      2:e v ordf  
Gunilla Helmerson   (M)      Ledamot  
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Ledamot  
Britt Björneke   (V)      Ledamot  

Love Bergström   (M)      Ersättare  
Rolf Johansson   (KD)      Ersättare  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Yossi Sigal   (S)      Ersättare  
Rasmus Lenefors   (S)      Ersättare  
Anders Abel   (MP)      Ersättare  


1 av 1