Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Sekreterare: Lena Mittal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 14 av 14.
Namn Parti Uppdrag
Emil Högberg (S) Ordförande
Tomas Selin (C) 1:e vice ordförande
Love Bergström (M) 2:e vice ordförande
Eeva Laine (S) Ledamot
Anders Abel (MP) Ledamot
Bo Källström (L) Ledamot
Martin Nigals (SD) Ledamot

Yossi Sigal (S) Ersättare
Henrik Juhlin (C) Ersättare
Christian Stulen (HP) Ersättare
Nujin Alacabek (V) Ersättare
Daniel Dronjak (M) Ersättare
Ingalill Söderberg (DP) Ersättare
Felix Byström (SD) Ersättare


Sida 1 av 1