Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Sekreterare: Lena Mittal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 14 av 14.
Namn Parti Uppdrag
Emil Högberg (S) Ordförande
Henrik Juhlin (C) 1:e vice ordförande
Love Bergström (M) 2:e vice ordförande
Eeva Laine (S) Ledamot
Louise Rollins (MP) Ledamot
Carl-Otto Engberg (L) Ledamot
Martin Nigals (SD) Ledamot

Yossi Sigal (S) Ersättare
Annie Östlund (C) Ersättare
Christian Stulen (HP) Ersättare
Nujin Alacabek (V) Ersättare
Hampus Holmgren (M) Ersättare
Cecilia Nordin (DP) Ersättare
Felix Byström (SD) Ersättare


Sida 1 av 1