Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Louise Rollins
Politiskt Parti
E-post
Louise.Rollins@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Förskolenämnden
Förskolenämndens arbetsutskott
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Mälarens Vattenvårdsförbund, styrelse
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden 2020-02-10 - 2022-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-02-11 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2022-03-01 - 2022-10-14
Kommunrevision 2018-02-19 - 2018-08-20
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2020-02-09
Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-20 - 2018-12-31