Förskolenämndens arbetsutskott

Sekreterare: Ewa-Marie Ås

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Uppdrag
Louise Rollins (MP) Ordförande
Nina Adler (S) Vice ordförande
Anneli Johansson (KD) 2:e Vice ordförande
Stina Angré (C) Ledamot
Patrik Rahm (M) Ledamot

Pran Malhotra (S) Ersättare
Anna Samuelsson Nygren (HP) Ersättare
Malin Ahlgren (V) Ersättare
Ulrika Wennberg (M) Ersättare
Mikael Tångring (DP) Ersättare


Sida 1 av 1