Ledamöter i Förskolenämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Jenny Valentin
Namn Organisation Ort Uppdrag
Tomas Selin   (C)      Ordförande  
Mats Österholm   (M)      1:e vice ordförande  
Erling Karlsson   (S)      2:e vice ordförande  
Sonia Benavente   (V)      Ledamot  

Caroline Örtholm   (M)      Ersättare  
Roksana Schnittger   (KD)      Ersättare  
Liz Trana   (S)      Ersättare  
Tomas Nordström   (MP)      Ersättare  


1 av 1