Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Mikael Tångring
Politiskt Parti
E-post
mikael.tangring@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Förskolenämnden
Förskolenämnden
Förskolenämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämndens arbetsutskott 2022-02-16 - 2022-12-31