Förskolenämnden

Sekreterare: Ewa-Marie Ås

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 26 av 26.
Namn Parti Uppdrag
Louise Rollins (MP) Ordförande
Nina Adler (S) 1:e vice ordförande
Anneli Johansson (KD) 2:e vice ordförande
Pran Malhotra (S) Ledamot
Liz Trana (S) Ledamot
Benny Upphagen (S) Ledamot
Stina Angré (C) Ledamot
Malin Ahlgren (V) Ledamot
Patrik Rahm (M) Ledamot
Ulrika Wennberg (M) Ledamot
Helena Blomqvist (L) Ledamot
Mikael Tångring (DP) Ledamot
Rickard Berglund (SD) Ledamot

Linda Grape (S) Ersättare
Anders Nordlund (S) Ersättare
Chrisye Sophian Zain (S) Ersättare
Emelie Dahlgren Källbäck (C) Ersättare
Tomas Nordström (MP) Ersättare
Anna Samuelsson Nygren (HP) Ersättare
Sonia Benavente (V) Ersättare
Maria Seldée (M) Ersättare
Malin Ahlqvist (M) Ersättare
Sahar Amiri (M) Ersättare
Vakant (M) Ersättare
Vakant (L) Ersättare
Linus From (SD) Ersättare


Sida 1 av 1