Ledamöter i Förskolenämnden

Mandatperiod
Sekreterare Lena Gammal
Namn Organisation Ort Uppdrag
Tomas Selin   (C)      Ordförande  
Mats Österholm   (M)      1:e vice ordf  
Erling Karlsson   (S)      2:e vice ordf  
Caroline Örtholm   (M)      Ledamot  
Johan Knutz   (L)      Ledamot  
Roksana Schnittger   (KD)      Ledamot  
Viveka Birgersdotter   (DP)      Ledamot  
Liz Trana   (S)      Ledamot  
Carina Andersson   (S)      Ledamot  
Olov Hamilton   (V)      Ledamot  
Sonia Benavente   (V)      Ledamot  
Sven Pernils   (SD)      Ledamot  

Anna Sjösten Yderhag   (M)      Ersättare  
Jonas Sindahl   (M)      Ersättare  
Alexander Plogfelt   (M)      Ersättare  
Emelie Dahlgren Källbäck   (C)      Ersättare  
David Nord   (L)      Ersättare  
Joacim Andersson   (HP)      Ersättare  
Pran Malhotra   (S)      Ersättare  
Nora Salem   (S)      Ersättare  
Johan Pettersson   (S)      Ersättare  
Malin Ahlgren   (V)      Ersättare  
Tomas Nordström   (MP)      Ersättare  
Tord Rådberg   (SD)      Ersättare  


1 av 1