Sonia Benavente
Namn Sonia Benavente
Politiskt parti (V)
E-post2 Sonia.Benavente-Gatica@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Huddinges pensionärsråd  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Grundskolenämnden   2016-10-10 - 2018-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott   2016-10-13 - 2018-12-31
Huddinges pensionärsråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31