Ingen bild
Namn Tomas Nordström
Politiskt parti (MP)
E-post2 Tomas.Nordstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2016-10-10 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, lekmannarevision   2011-02-07 - 2015-03-31
Huge Fastigheter AB, revision   2011-02-07 - 2015-04-24
Kommunrevision   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2019-04-11 - 2019-09-10
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2019-04-11 - 2019-09-10
Natur- och byggnadsnämnden   2017-02-13 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Tillsynsnämnden   2015-02-09 - 2018-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud   2012-04-16 - 2014-12-31