Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Benny Upphagen
Politiskt Parti
(S)
E-post
benny.upphagen@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Förskolenämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Tidigare uppdrag Period
Äldreomsorgsnämnden 2015-01-01 - 2017-02-13
Äldreomsorgsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31