Ingen bild
Namn Liz Trana
Politiskt parti (S)
E-post2 Liz.Malmsten-Trana@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-10-12 - 2018-12-31
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2015-10-11
Förskolenämndens arbetsutskott   2015-10-08 - 2018-12-31