Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Anders Nordlund
Politiskt Parti
(S)
E-post
anders.nordlund@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Förskolenämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.