Förtroendevald

Fotografi av Pran Malhotra
Namn
Pran Malhotra
Politiskt Parti
(S)
E-post
Pran.Malhotra@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Förskolenämnden
Förskolenämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2019-01-30 - 2023-01-01
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2022-11-14 - 2022-12-31
Demokratiberedningen 2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen 2015-03-16 - 2018-10-14
Förskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd 2015-01-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14