Ingen bild
Namn Hampus Holmgren
Politiskt parti (M)
E-post2 Hampus.Holmgren@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15