Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Emil Högberg
Politiskt Parti
(S)
E-post
emil.hogberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer
SRV Återvinning AB, styrelse
Södertörns Energi AB, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 28 av 28.
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse 2015-04-01 - 2016-09-12
Demokrati- och mångfaldsberedning 2010-11-01 - 2014-10-31
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2015-04-24 - 2016-06-16
Grundskolenämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2011-01-01 - 2014-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-01-01 - 2016-06-16
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2015-01-28 - 2016-06-15
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-01 - 2016-06-16
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2016-06-15
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2016-06-15
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet 2010-12-01 - 2014-11-30
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2016-03-30 - 2016-06-15
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2016-06-16
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor 2011-01-01 - 2014-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2016-01-01 - 2016-06-15
SRV Återvinning AB, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor 2015-01-28 - 2016-06-15
Södertörns Energi AB, styrelse 2015-04-22 - 2016-06-16
Södertörns Energi AB, styrelse 2011-04-24 - 2015-04-22
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn 2015-01-28 - 2016-03-30
Valberedningen 2014-10-21 - 2016-06-16
Valberedningen 2010-11-01 - 2014-10-20