Södertörns Energi AB, styrelseLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 6 av 6.
Namn Parti Uppdrag
Sara Heelge Vikmång (S) Ledamot
Didrik von Seth (C) Ledamot
Daniel Dronjak (M) Ledamot

Emil Högberg (S) Ersättare
Per Öberg (MP) Ersättare
Karl Henriksson (KD) Ersättare


Sida 1 av 1