Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Per Öberg
Politiskt Parti
E-post
Per.Oberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Huddinges funktionshinderråd
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Södertörns Energi AB, styrelse
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Tidigare uppdrag Period
Huddinges funktionshinderråd 2019-01-30 - 2022-12-31
Huddinges pensionärsråd 2021-02-01 - 2022-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2017-04-11 - 2018-10-14
Socialnämnden 2017-09-11 - 2018-12-31
Söderenergi AB 2015-05-21 - 2019-05-21
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2014-10-21 - 2018-10-14
Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-14 - 2022-12-31