Ingen bild
Namn Per Öberg
Politiskt parti (MP)
E-post2 Per.Oberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges funktionshinderråd  
Huddinges pensionärsråd  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Valberedningen  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2017-04-11 - 2018-10-14
Socialnämnden   2017-09-11 - 2018-12-31
Söderenergi AB   2015-05-21 - 2019-05-21
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14