Kommittén för arvodes- och partistödsfrågorLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 20 av 20.
Namn Parti Uppdrag
Ann-Marie Högberg (S) Ordförande
Daniel Dronjak (M) Vice ordförande
Vakant (C) Ledamot
Per Öberg (MP) Ledamot
Niclas Kjäll (HP) Ledamot
Tora Rosengren (V) Ledamot
Lars-Erik Hilldoff (L) Ledamot
Cecilia Nordin (DP) Ledamot
Rolf Johansson (KD) Ledamot
Felix Byström (SD) Ledamot

Emil Buskas (S) Ersättare
Henrik Juhlin (C) Ersättare
Carina Sundström (MP) Ersättare
Robert Andersson (HP) Ersättare
Ulla Olsson Engström (V) Ersättare
Kennet Bergh (M) Ersättare
Viktor Dovresjö (L) Ersättare
Ingalill Söderberg (DP) Ersättare
Timo Pesonen (KD) Ersättare
Martin Nigals (SD) Ersättare


Sida 1 av 1