Ingalill Söderberg
Namn Ingalill Söderberg
Politiskt parti (DP)
Telefon 08-535 301 88
E-post2 ingalill.soderberg@huddinge.se
Adress Gullrisdalen 1 
Postnummer 142 64
Ort Trångsund
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud  
Huge Bostäder AB, ombud  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Nätverket Healthy Cities  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2017-01-01 - 2018-10-14
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Huge Bostäder AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Huge Bostäder AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2016-01-12 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2016-01-11
Kommunstyrelsen   2017-01-01 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2016-01-01 - 2016-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2017-01-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2017-01-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Rådet för fysisk planering   2017-08-30 - 2018-12-31
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor   2015-01-28 - 2018-12-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Stockholm Vatten AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud   2017-04-05 - 2017-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud   2017-04-05 - 2017-12-31
Valberedningen   2016-01-01 - 2018-10-14
Valberedningen   2014-10-21 - 2015-12-31