Valnämnden

Sekreterare: Fredrik Zethraeus

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 14 av 14.
Namn Parti Uppdrag
Lena Berg (S) Ordförande
Cedric Fredmer (HP) Vice ordförande
Henrik Juhlin (C) Ledamot
Leif Tjärnstig (V) Ledamot
Gunilla Helmerson (M) Ledamot
Petra Nilsson (L) Ledamot
Björn Bådner (SD) Ledamot

Louise Callenberg (S) Ersättare
Angelica Bodén (C) Ersättare
Peter Johansson (MP) Ersättare
Malin Ahlgren (V) Ersättare
Rolf Johansson (KD) Ersättare
Ingalill Söderberg (DP) Ersättare
Hans Lissgård (SD) Ersättare


Sida 1 av 1