Valnämnden

Sekreterare: Daniel Lundin

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 14 av 14.
Namn Parti Uppdrag
Lena Berg (S) Ordförande
Cedric Fredmer (HP) Vice ordförande
Henrik Juhlin (C) Ledamot
Leif Tjärnstig (V) Ledamot
Gunilla Helmerson (M) Ledamot
Petra Nilsson (L) Ledamot
Mats Arkhem (SD) Ledamot

Louise Callenberg (S) Ersättare
Angelica Bodén (C) Ersättare
Peter Johansson (MP) Ersättare
Malin Ahlgren (V) Ersättare
Rolf Johansson (KD) Ersättare
Ingalill Söderberg (DP) Ersättare
Alexandra Ghialamas (SD) Ersättare


Sida 1 av 1