Ledamöter i Valnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Sofie Wadström
Namn Organisation Ort Uppdrag
Ewa Alexandersson   (M)      Ordförande  
Henrik Juhlin   (C)      Vice ordförande  
Bodil Wiker-Åkerblom   (L)   Skogås   Ledamot  
Lena Berg   (S)      Ledamot  
Aza Cheragwandi   (S)      Ledamot  

Kjell Vingmyr   (KD)      Ersättare  
Leif Dyrvall   (DP)   Skogås   Ersättare  
Cedric Fredmer   (HP)      Ersättare  
Berit Cassel   (S)      Ersättare  
Nujin Alacabek   (V)      Ersättare  


1 av 1