Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Cedric Fredmer
Politiskt Parti
E-post
Cedric.Fredmer@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Valnämndens arbetsutskott
Vård- och omsorgsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-18 - 2022-12-31
Valnämnden 2021-08-23 - 2022-12-31