Ingen bild
Namn Cedric Fredmer
Politiskt parti (HP)
E-post2 Cedric.Fredmer@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period