Förtroendevald

Fotografi av Peter Johansson
Namn
Peter Johansson
Politiskt Parti
Telefon
08-535 30420
E-post
peter.johansson@mp.se
E-post
peter.johansson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Valnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 11 av 11.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2015-01-01 - 2016-10-10
Grundskolenämnden 2016-10-10 - 2018-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-01-01 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2018-10-15