Peter Johansson
Namn Peter Johansson
Politiskt parti (MP)
Telefon 08-535 30420
E-post1 peter.johansson@mp.se
E-post2 peter.johansson@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2016-10-10
Grundskolenämnden   2016-10-10 - 2018-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15