Ledamöter i Bygglovs- och tillsynsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Ewa-Marie Ås
Namn Organisation Ort Uppdrag
Cem Delen   (L)      Ordförande  
Henrik Juhlin   (C)      1:e vice ordf  
Britt Björneke   (V)      2:e vice ordf  
Claes-Johan Bonde   (M)      Ledamot  
Cecilia Sundberg   (M)      Ledamot  
Leif Dyrvall   (DP)   Skogås   Ledamot  
Robert Andersson   (HP)      Ledamot  
Khalida Marefat   (S)      Ledamot  
Konstantinos Tsampazis   (S)      Ledamot  
Seija Gregor   (S)      Ledamot  
Peter Johansson   (MP)      Ledamot  
Runar Finnman   (SD)      Ledamot  

Hans Wallenborg   (M)      Ersättare  
Heinrich von Fircks   (M)      Ersättare  
Vakant   (M)      Ersättare  
Lars Berkesten   (C)      Ersättare  
Sofia Knutz   (L)      Ersättare  
Richard Rönnklint   (KD)      Ersättare  
Ronny Frithiof   (S)      Ersättare  
Nathalie Åkesson   (S)      Ersättare  
Birger Winsa   (S)      Ersättare  
Jeanette Dahlgren   (S)      Ersättare  
Robert Forsman   (V)      Ersättare  
Bo Andersson   (SD)      Ersättare  


1 av 1