Bygglovs- och tillsynsnämnden

Sekreterare: Matilda Vigedal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 26 av 26.
Namn Parti Uppdrag
Annie Östlund (C) Ordförande
Khalida Marefat (S) 1:e vice ordförande
Cecilia Sundberg (M) 2:e vice ordförande
Konstantinos Tsampazis (S) Ledamot
Johan Pettersson (S) Ledamot
Ronny Frithiof (-) Ledamot
Lars Björkman (HP) Ledamot
Britt Björneke (V) Ledamot
Gunilla Helmerson (M) Ledamot
Henrik Henriksson (M) Ledamot
Pierre Brill (L) Ledamot
Rolf Johansson (KD) Ledamot
Bo Andersson (SD) Ledamot

John Runeström (S) Ersättare
Elisaios Manoilidis (S) Ersättare
Joshua Ndip Ako (S) Ersättare
Pamela Valenzuela Silva (S) Ersättare
Vakant (C) Ersättare
Peter Johansson (MP) Ersättare
Tora Rosengren (V) Ersättare
Lars Wrebo (M) Ersättare
Eva Paulsen Karlsson (M) Ersättare
Gunnar Lesaque (M) Ersättare
Mattias Karlsson (L) Ersättare
Lasse Reuterberg (DP) Ersättare
Tord Rådberg (SD) Ersättare


Sida 1 av 1