Bygglovs- och tillsynsnämnden

Sekreterare: Matilda Vigedal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 26 av 26.
Namn Parti Uppdrag
Annie Östlund (C) Ordförande
Kamile Ünver (S) 1:e vice ordförande
Cecilia Sundberg (M) 2:e vice ordförande
Konstantinos Tsampazis (S) Ledamot
Jeanette Dahlgren (S) Ledamot
Ronny Frithiof (-) Ledamot
Cedric Fredmer (HP) Ledamot
Britt Björneke (V) Ledamot
Gunilla Helmerson (M) Ledamot
Henrik Henriksson (M) Ledamot
Shadi Domat (L) Ledamot
Rolf Johansson (KD) Ledamot
Bo Andersson (SD) Ledamot

Johan Pettersson (S) Ersättare
Elisaios Manoilidis (S) Ersättare
Joshua Ndip Ako (S) Ersättare
Pamela Valenzuela Silva (S) Ersättare
Daniela Sameland (C) Ersättare
Peter Johansson (MP) Ersättare
Tora Rosengren (V) Ersättare
Lars Wrebo (M) Ersättare
Vakant (M) Ersättare
Gunnar Lesaque (M) Ersättare
Pierre Brill (L) Ersättare
Patrik Willingstam (DP) Ersättare
Tord Rådberg (SD) Ersättare


Sida 1 av 1