Ingen bild
Namn Cecilia Sundberg
Politiskt parti (M)
E-post2 Cecilia.Sundberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2016-02-16 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Miljöberedningen   2017-08-30 - 2018-02-07
Miljöberedningen   2017-04-05 - 2017-08-30
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2018-05-30 - 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31