Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott

Sekreterare: Matilda Vigedal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Uppdrag
Annie Östlund (C) Ordförande
Khalida Marefat (S) 1:e vice ordförande
Cecilia Sundberg (M) 2:e vice ordförande
Britt Björneke (V) Ledamot
Gunilla Helmerson (M) Ledamot

Konstantinos Tsampazis (S) Ersättare
Peter Johansson (MP) Ersättare
Lars Björkman (HP) Ersättare
Pierre Brill (L) Ersättare
Lasse Reuterberg (DP) Ersättare


Sida 1 av 1