Ingen bild
Namn Khalida Marefat
Politiskt parti (S)
E-post2 Khalida.Marefat-Mohammadi@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2016-10-25 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-07 - 2014-10-14
Samhällsbyggnadsnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31