Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Khalida Marefat
Politiskt Parti
(S)
E-post
Khalida.Marefat-Mohammadi@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2016-10-25 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-07 - 2014-10-14
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-09 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-09-09 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31