Lars Björkman
Namn Lars Björkman
Politiskt parti (HP)
Mobil 070 639 00 00
E-post2 lars.bjorkman@huddinge.se
Adress Gustav Adolfsvägen 18 
Postnummer 141 32
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Huddinges funktionshinderråd  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Inera AB, ombud  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huddinges funktionshinderråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-05-11 - 2017-11-17
Inera AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Inera AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Inera AB, ombud   2017-11-29 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-10-15
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2016-09-12
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-08
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31