Ingen bild
Namn Marcus Jillehed
Politiskt parti (DP)
E-post2 Marcus.Jillehed@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   2019-01-01 - 2021-12-31