Britt Björneke
Namn Britt Björneke
Politiskt parti (V)
E-post2 Britt.bjorneke@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Södertörns Energi AB, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2012-12-10 - 2014-10-20
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2017-09-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2015-09-22 - 2017-09-21
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2014-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20
Östra Sveriges Luftvårdsförbund   2015-01-28 - 2018-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31