Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Gunnar Lesaque
Politiskt Parti
(M)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.