Eva Carlsson-Paulsén
Namn Eva Carlsson-Paulsén
Politiskt parti (M)
Telefon 08 535 301 66
E-post2 Eva.Paulsen-Karlsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete  
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Socialnämnden  
Söderenergi AB  
Vårljus AB, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Huddinges funktionshinderråd   2018-02-07 - 2018-12-31
Huddinges pensionärsråd   2015-01-01 - 2017-12-31
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem   2018-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden   2017-09-01 - 2018-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse   2015-04-22 - 2019-04-21
Vårljus AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Vårljus AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Vårljus AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2017-08-31
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Överförmyndarnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31