Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Tora Rosengren
Politiskt Parti
(V)
E-post
Tora.Rosengren@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Huge Bostäder AB, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden 2019-02-11 - 2022-12-31