Ingen bild
Namn Robert Andersson
Politiskt parti (HP)
E-post2 Robert.Andersson@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Grundskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2018-02-19 - 2018-12-31
Tillsynsnämnden   2016-11-14 - 2018-12-31