Vård- och omsorgsnämnden

Sekreterare: Lars Axelsson

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 26 av 26.
Namn Parti Uppdrag
Charlotte Björkman (HP) Ordförande
Kristoffer Sandberg (V) 1:e vice ordförande
Kennet Bergh (M) 2:e vice ordförande
Margareta Vikgren (S) Ledamot
David Magnusson (S) Ledamot
Anneli Sjöberg (S) Ledamot
Kjell-Arne Kruse (S) Ledamot
Margareta Hedström (C) Ledamot
Camilla Kjellström (M) Ledamot
Arja Hakanpää (M) Ledamot
Christopher Smith (L) Ledamot
Malin Aspö (KD) Ledamot
Malena Karanovic (SD) Ledamot

Kjell Bertilsson (S) Ersättare
Eva Altin (S) Ersättare
Björn Larm (S) Ersättare
Lars Göran Asmundsson (C) Ersättare
Barbro Lind (MP) Ersättare
Cedric Fredmer (HP) Ersättare
Bugra Merdol (V) Ersättare
Ewa Alexandersson (M) Ersättare
Carl Baker (M) Ersättare
Leila Bakhshi (M) Ersättare
Ulf Thörnevik (M) Ersättare
Gudrun Hay (-) Ersättare
Peter Borovszky (SD) Ersättare


Sida 1 av 1